Napisz do nas
Pola oznaczone * są obowiązkowe


Wyrażam zgodę Benefit Work sp. zoo sp.k na: *

Wyrażam zgodę Benefit Work sp. zoo sp.k na: *

Wyrażam zgodę Benefit Work sp. zoo sp.k na:

Wyrażam zgodę Benefit Work sp. zoo sp.k na:

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest . Benefit Work sp. zoo sp.k z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 53-012, ul. Wyścigowa 56H, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane?
Twoje dane osobowe zbierane są w celach przesyłania informacji handlowych, w tym do zachęcenia Cię do skorzystania z naszych produktów lub usług na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”). Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Cię, spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć będziemy korzystać z profilowania, którego podstawą jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Twoich potrzeb i zainteresowań.
Wykorzystanie Twoich danych w celu przesyłania informacji handlowych , jest również uzależnione od wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz też wyrazić zgodę na preferowaną formę w jakiej informacje będą Ci przekazywane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe w celu wsparcia procesu marketingowego mogą zostać przekazane do innych podmiotów z grupy Benefit Work, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest wykorzystanie środków i zasobów tych podmiotów w celu usprawnienia i przyspieszenia przekazywania Ci informacji.

Jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody (lub zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania).

Komu możemy przekazać Twoje dane?
Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, doradztwo prawne, a także analizy zachowań użytkowników, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

W celu wsparcia procesu marketingowego Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres: benefit@benefit.eu.com . Podanie danych jest w pełni dobrowolne a ich niepodanie skutkować będzie brakiem otrzymywania treści handlowych.

O nas

Benefit Work to Agencja Pracy Tymczasowej, która powstała w oparciu wieloletnie doświadczenie ekspertów w obszarze działalności agencji zatrudnienia. Swoje usługi dedykujemy wszystkim, zarówno w Polsce jak i za granicą, którym zależy na stałym podnoszeniu swojej konkurencyjności w środowisku biznesowym oraz zawodowym. Nasze oferty dostosowane są zarówno do osób poszukujących zatrudnienia w Polsce, jak i tych których interesuje praca za granicą.

Naszym Klientom oferujemy cały wachlarz usług z zakresu szerokorozumianego doradztwa personalnego oraz transgranicznego delegowania pracowników, wpasowanych w aktualne tendencje rynkowe. Wyróżnia nas innowacyjność oraz indywidualne i nieschematyczne podejście do stawianych przed nami wyzwań. Nierzadko stosujemy autorskie modele współpracy dotąd niestosowane na rynku europejskim, opatrzone pozytywną rekomendacją radców prawnych specjalizujących się w zakresie delegowania pracowników za granicę. W relacjach z Klientami i Pracownikami stawiamy na uczciwe partnerstwo i zaangażowanie. Szczególną uwagę przywiązujemy do wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, których świadczenie każdorazowo oparte jest o obowiązujące przepisy krajowe oraz wspólnotowe.

Benefit Work to wykwalifikowani i zaangażowani ludzie, dla których praca jest pasją, a każdy klient nowym wyzwaniem!

Nasze wartości

Jesteśmy przekonani i wierzymy, że droga do sukcesu wiedzie przez budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej wokół wspólnego systemu uniwersalnych wartości takich jak  przejrzystość, uczciwość, rzetelność wobec pracowników, kandydatów i klientów .

Pragniemy , aby obiektywizm i profesjonalizm był nieodłączną cechą podejmowanych przez nas działań, a zaufanie i skuteczna komunikacja gwarantem ich pomyślności.

W działalności Benefit Work  kieruje się zasadą działania w dobrej wierze. Kandydaci, Pracownicy i Współpracownicy przestrzegają przepisów prawa, zasad uczciwej konkurencji i powszechnie uznawanych zasad współżycia społecznego w państwie i społeczeństwie, w którym podejmują swoją działalność.

Firma będzie respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym działa.

Firma będzie działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego świadczenia usług, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.

Pracownicy i współpracownicy Benefit Work w prowadzonych procesach rekrutacyjnych wyznają zasadę  równości w traktowaniu bez względu  na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, czy pochodzenie etniczne.

Benefit Work zobowiązuje swoich pracowników, współpracowników do zachowania pełnej poufności informacji o kandydatach do pracy w zakresie prowadzonych procesów rekrutacyjnych, jak również przekazania rzetelnej informacji uczestnikom procesu rekrutacyjnego odnośnie oferty, wymagań i  przebiegu samego procesu zatrudniania. Pracownicy i współpracownicy realizują program stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w celu usprawnienia procesu.

Firma za właściwe warunki pracy, godziwe wynagrodzenie oczekuje od pracowników i współpracowników zaangażowania, uczciwego wywiązywania się z obowiązków. Równolegle  dajemy możliwość i wspieramy rozwój personelu  poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń ,sympozjów branżowych.

Benefit Work stara się o jak najlepszą komunikację ze swoimi pracownikami, biorąc pod uwagę ich sugestie, projekty dające świeże spojrzenie na procesy wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w obszarze około firmowej.

Benefit Work dba o dobre relacje stosunków z klientami, partnerami i kontrahentami, oparte na wzajemnym zaufaniu, a wszelkie informacje nabyte w trakcie trwania współpracy, jak i po jej zakończeniu winny być traktowane, jako poufne

Benefit Work rzetelnie reguluje swoje zobowiązania finansowe wobec Klientów, Partnerów i Kontrahentów.  

Benefit Work  w stosunku do innych podmiotów świadczących usługi agencji pracy tymczasowej  wybiera uczciwe współzawodnictwo.

Nie zamierza  podważać ich reputacji, pozyskiwać nielegalnie informacji dotyczących konkurencji. W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firmy.

W relacjach z lokalnymi społecznościami przedsiębiorstwo będzie brało pod uwagę interesy całego otoczenia, uwzględniając interes krajowy i lokalny.

Firma będzie służyć społeczności poprzez zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy.

W ramach działalności Benefit Work będzie wspierać w miarę możliwości społeczność lokalną.

Benefit Work w swojej działalności kieruje się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne, zobowiązuje się dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny.

Wartości obowiązujące w firmie i jej otoczeniu  sa powszechne i monitorowane ze względu na ich zastosowanie w praktyce.

Celem kierowania się zbiorem tych wartości jest uzyskanie, stworzenie, optymalnego klimatu pracy  umożliwiającego pozytywne relacje pracodawca-pracownik-kontrahent.

Skonatktuj się z nami już teraz! Pomożemy, doradzimy, znajdziemy!